Work with us & support us. Read more here

original
Het Huis van Betekenis

Onder de rook van de Hoogovens

Verhalende portretten - portraits for a story

Between April 22 and May 20, twelve artists who are connected to the creative collective Het Huis van Betekenis, drew people’s portraits before the play Onder de Rook van de Hoogovens started in the Hoogovensmuseum in Velsen-Noord. While the artist was drawing and writing, people shared how they experience the presence of the steel factory.

Voor de aanvang van het theaterstuk Onder de Rook van de Hoogovens tekenden 12 tekenaars die verbonden zijn aan het creatieve collectief Het Huis van Betekenis, portretten van bezoekers. Terwijl ze tekenden en schreven luisterden ze naar de geportretteerde en hoe die de aanwezigheid van de staalfabriek ervoer.

22 april: Albert Hennipman, Katja Fred en Tonke Koppelaar. 29 april: Lotte Dijkstra, Griet Menschaert en Nanny Kok. 13 mei: Timon Vader, Mark Schalken en Gus Møystad. 20 mei: Menah, Maria Fraaije en Katja Fred.